This content is blocked due to privacy reasons, you need to allow the use of cookies.
This content is blocked due to privacy reasons, you need to allow the use of cookies.

NutriBoost са органично сертифицирани.

IFS брокер

NutriBoost е бил сертифициран преди съгласно стандарта IFS Broker.

IFS е система, разработена, за да гарантира хранителна безопасност и качество на крайните продукти. Тя частично е резултат от глобализацията на суровините, полуготовите и готови продукти. Те се закупуват по цял свят и се търгуват между различни компании. IFS сертификатът носи еднородност в начина, по който търговци, агенти, вносители, както и доставчици и търговци гарантират безопасност.

Органични продукти

От основаването си компанията NutriBoost главно се фокусира върху суровини с органичен произход. За да Ви е позволено да търгувате със стоки като органични, компанията трябва да се сертифицира като такава. NutriBoost е сертифицирана като органична от основаването си. Сертифицирането в Холандия се извършва от контролиращия орган “SKAL“.

Повече информация за органичното сертифициране и нашият орган за сертифициране, SKAL, може да се намери на уебсайта на SKAL.

Можете да изтеглите органичния ни сертификат тук: Органичен сертификат NutriBoost 2020.

Освен органични продукти снабдяваме и с неорганични продукти при заявка.

EKO

Знакът за качество EKO се носи от фирми, които, освен органичния си сертификат, имат и уважаван бизнес, прозрачни вериги, неутрално на климат производство, използват възобновяема опаковка или се занимават със социални дела. Европейската федерация за органично фермерство, по-известна като IFOAM, го обобщава по следния начин: принципите на органично фермерство са екология, здраве, честност и грижа. Клиентът не очаква нищо друго освен органичен продукт. 

NutriBoost реши да се фокусира изцяло върху насипните услуги и тези с частен етикет. Тъй като не доставяме директно до клиентите си, вече не сме EKO сертифицирани от 2019 г.

Закупуване на продуктите ни

Virtually all NutriBoost suppliers are GFSI certified. As a result, our suppliers have BRC, IFS or FSSC22000 certifications. We, as well as our suppliers, are also able to guarantee the traceability of our products.

This website needs you to allow the use of cookies as described in our